יתרה נוכחית {{CurrBalance}}
תאריך: עד -
תאריך ערך: עד -
אסמכתא: עד -
אסמכתא-2: עד -
סכום ח/ז: עד -
הפקה
Open Balance - {{OpenBalance}} : {{OpenBalance_desc}}
Calculated Balance - {{CalculatedBalance}} : {{CalculatedBalance_desc}}
AccBalance - {{AccBalance}} : {{AccBalance_desc}}
Current Balance - {{CurrBalance}}
Transcations - {{Total}}
{{h0}} {{h1}} {{h2}} {{h3}} {{h4}} {{h5}} {{h6}}
{{Date}} {{DueDate}} {{Reference}} {{Ref2}} {{Details}} {{Amount}} {{Type}} {{AccBalance}}