יתרה נוכחית {{CurrBalance}}
מפתח פריט:
תאריך: עד -
תאריך ערך: עד -
אסמכתא: עד -
אסמכתא-2: עד -
סכום: עד -
מחיר: עד -
כמות: עד -
הנחת פריט: עד -
הנחה כללית: עד -
מחיר נטו ללא מעמ: עד -
הפקה
Transcations - {{Total}}
{{ItemName}}
{{h0}} {{h1}} {{h2}} {{h3}} {{h4}} {{h5}} {{h6}} {{h7}} {{h8}} {{h9}}
{{DocType}} {{Date}} {{DueDate}} {{Referance}} {{Ref2}} {{Quantity}} {{Price}} {{Amount}} {{ItemDiscount}} {{GenDiscount}} {{NetPrice}}